Duikmedisch Onderzoek

Home
Duikmedisch Onderzoek


Sinds de invoering van de Wet BIG geldt dat een arts niet alleen bevoegd (artsendiploma) maar ook bekwaam moet zijn (dus aanvullende medische opleidingen) om bepaalde geneeskundige handelingen te mogen verrichten. De speciale bekwaamheid voor de duikgeneeskunde (inclusief keuren) kan verworven worden door een duikgeneeskundige opleiding te volgen en door zich op de hoogte te stellen van de vakliteratuur - zoals aangeboden door (en onder aansturing van) de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD).

Duiken is een potentieel gevaarlijke sport. Vaak zijn duikongevallen te wijten aan een fout van de duiker zelf (met vaak onvoldoende opleiding/ervaring waardoor panieksituaties kunnen ontstaan bij onverwachte voorvallen). Het kan echter ook een gevolg zijn van een onterechte goedkeuring ten gevolge van een tekortschietende kennis omtrent de duikgeneeskunde bij de keurende arts. Het is dan aan de arts om aan te tonen dat hij/zij wel degelijk voldoende kennis in huis heeft en voldoende onderzoek heeft gedaan. Beter kan je als (potentiële) duiker dit soort situaties voorkomen door je er eerst van te vergewissen dat de keurend arts voldoende expertise heeft. Onder andere op de site van de NVD is een lijst te vinden met gecertificeerde sportduikerartsen.