Nico van Amstel, Arts

Home

Nadat ik via wat omwegen qua vooropleiding eerst m'n dienstplicht heb vervuld ben ik in 1985 afgestudeerd als arts aan de Universiteit van Amsterdam, maar een jaar eerder al als acupuncturist.

Tijdens mijn coassistentschappen heb ik dan ook een paar scripties geschreven over de toepassing van acupunctuur in de traumatologie (De Heel, Zaandam) en verloskunde & gynaecologie (AMC, Amsterdam). Dit in een periode dat er nog vreemd tegenaan gekeken werd in de 'reguliere' artsenwereld. Aanvankelijk heb ik de opleiding acupunctuur als ontspanning en uit nieuwsgierigheid gevolgd - maar omdat de resultaten boven verwachting bleken heb ik me daar nog verder in verdiept en heb ik in aansluiting tevens de homeopathie-opleiding voor artsen gevolgd welke ik in 1987 voltooid heb. Met deze combinatie blijken betere resultaten haalbaar te zijn. 
Ik ben begonnen met een praktijk aan huis in Amsterdam-Noord, waar we toen in verband met mijn studie nog woonden. In 1990 zijn we verhuisd naar ons eigen huis in Egmond aan den Hoef.
Ter begeleiding van het afvallen werk ik verder als gecertificeerd adviseur met de BIAmed-methode (zie BIAmed) .