Tarieven

Home
    Prijs Egmond Prijs Texel
Eerste consult max. 60 minuten € 130,00 € 140,00
Vervolgconsult max. 30 minuten € 65,00 € 70,00
Rijbewijskeuring max. 30 minuten, incl. BTW € 65,00 Niet mogelijk

  • Deze tarieven zijn inclusief alle benodigde materialen zoals naalden.
  • Betaling bij voorkeur via incassomachtiging of betaalverzoek (= makkelijk, veilig en controleerbaar) of desnoods contant. Pinnen is niet mogelijk.

Let op: afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgebeld worden in rekening gebracht omdat dan de factuur al gemaakt is. Het eerstvolgende consult daarna wordt er ter gedeeltelijke compensatie € 45,- in rekening gebracht.

Vergoeding door de ziektekostenverzekeraars:
Acupunctuur en homeopathie zitten niet in de basisverzekering, evenmin als duikkeuringen of BIAmed-consulten. Over het algemeen wordt er in ieder geval een deel vergoed indien u een aanvullende verzekering hebt. Vaak is er een vergoeding tot een bepaald maximum per jaar. Met ingang van januari gaat de “teller” opnieuw lopen. 
Als geregistreerd arts voor homeopathie (VHAN/AVIG), acupunctuur (AVIG), sportduikgeneeskunde (NVD) en BIAmed voldoe ik in ieder geval aan alle gestelde eisen qua opleiding en certificering.
Let op: bij navraag bij de ziektekostenverzekeraar moet specifiek vermeld worden dat ik arts ben anders wordt er mogelijk een verkeerde lijst geraadpleegd.