Tarieven

Home
    Prijs Egmond Prijs Texel
Eerste consult max. 60 minuten € 130,00 € 140,00
Vervolgconsult max. 30 minuten € 65,00 € 70,00
Rijbewijskeuring max. 30 minuten, incl. BTW € 65,00 Niet mogelijk

  • Deze tarieven zijn inclusief alle benodigde materialen zoals naalden.
  • Betaling bij voorkeur via incassomachtiging of betaalverzoek (= makkelijk, veilig en controleerbaar) of desnoods contant. Pinnen is niet mogelijk.

Let op: afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgebeld worden in rekening gebracht omdat dan de factuur al gemaakt is. Het eerstvolgende consult daarna wordt er ter gedeeltelijke compensatie € 45,- in rekening gebracht.

Vergoeding door de ziektekostenverzekeraars:
Acupunctuur en homeopathie zitten niet in de basisverzekering, evenmin als BIAmed-consulten. Over het algemeen wordt er in ieder geval een deel vergoed indien u een aanvullende verzekering hebt. Vaak is er een vergoeding tot een bepaald maximum per jaar. Dit wordt niet verrekend met het eigen risico. Met ingang van januari gaat de “teller” opnieuw lopen. 
Als geregistreerd arts voor homeopathie (VHAN/AVIG), acupunctuur (AVIG) en BIAmed voldoe ik in ieder geval aan alle gestelde eisen qua opleiding en certificering.
Let op: bij navraag bij de ziektekostenverzekeraar moet specifiek vermeld worden dat ik arts ben anders wordt er mogelijk een verkeerde lijst geraadpleegd.