Tarieven

Home
    Prijs Egmond Prijs Texel
Eerste consult max. 60 minuten € 130,00 € 140,00
Vervolgconsult max. 30 minuten € 65,00 € 70,00
Rijbewijskeuring max. 30 minuten, incl. BTW € 65,00 Niet mogelijk

  • Deze tarieven zijn inclusief alle benodigde materialen zoals naalden.
  • Betaling bij voorkeur via incassomachtiging of betaalverzoek (= makkelijk, veilig en controleerbaar) of desnoods contant. Pinnen is niet mogelijk.

Let op: afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgebeld worden in rekening gebracht omdat de factuur dan al gemaakt is. Voor het eerstvolgende consult daarna wordt er ter gedeeltelijke compensatie € 45,- in rekening gebracht.

Vergoeding door de ziektekostenverzekeraars:
Acupunctuur en homeopathie zitten niet in de basisverzekering, evenmin als BIAmed-consulten. Afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft wordt er mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding uitgekeerd (via de aanvullende verzekering) op basis van het feit dat ik geregistreerd ben als arts (BIG 8901.968.8201) én voor homeopathie en acupunctuur bij de AVIG (Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde - www.avig.nl). Vaak is er dan een vergoeding tot een bepaald maximum per jaar. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. En met ingang van januari gaat de “teller” opnieuw lopen. 

Let op: bij navraag bij de ziektekostenverzekeraar moet specifiek vermeld worden dat ik arts ben anders wordt er mogelijk een verkeerde lijst geraadpleegd.